Tạo chiến dịch gửi SMS Brandname

Bước 1: Truy cập Tin nhắn quảng cáo →Mẫu quảng cáo

Bước 2: Click . Danh sách khách hàng nhận tin nhắn sẽ được hiển thị như sau (Bước 1):

Bước 3: Click  để chuyển sang Bước 2

Bước 4: Nhập các thông tin chi tiết, gồm:

– Tiêu đề: là tiêu đề cho chiến dịch

– Ngày gửi: click vào để chọn ngày gửi và giờ gửi

– Số lượng SMS: nhập số tin nhắn muốn gửi (số tin muốn gửi phải nhỏ hơn tổng số khách hàng tìm được)

– Brand: Brandname đã đăng ký với nhà mạng của doanh nghiệp

– Tin nhắn mẫu bạn có thể chọn tin nhắn mẫu đã tạo. (Nếu tạo nội dung mới sẽ phải chờ nhà mạng duyệt trong https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-doctissimo/ vòng 24 giờ)

– Mô tả là mô tả cho chiến dịch

Bước 5: Click  để hoàn tất (sau khi Lưu thành công đến giờ đã chọn tin nhắn sẽ được gửi đi đến khách hàng).

Call Now ButtonGọi Ngay