Thống kê lịch sử gọi

Chức năng này thống kê lịch sử gọi và trạng thái của các cuộc gọi. Thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập menu Báo cáo→ Lịch sử gọi

Bước 2: Chọn Thời gian 

Bước 3: Chọn Kết quả (trạng thái cuộc gọi) 

Bước 4: Chọn Người gọi (nhân viên TeleSales)

Bước 5: Click 

Giao diện hiển thị như sau:

Trong mục Lịch sử cuộc gọi, có thể nghe lại cuộc gọi bằng cách click vào  hoặc tải file ghi âm bằng cách click .

 

Gọi Ngay