TeleSales thực hiện cuộc gọi cho khách hàng

Để thực hiện cuộc gọi đến một thuê bao, người sử dụng thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập menu Telesales→Danh sách khách hàng

Bước 2: Chọn các Thời gian truy cập 

Bước 3: Chọn Tỉnh thành và Quận huyện

Bước 4:  Chọn Trạng thái

Bước 5: Click  để lấy danh sách khách hàng.

Kết quả hiện ra như hình minh họa sau:

Bước 6: Chọn khách hàng và click để thực hiện cuộc gọi

Bước 7: Cuộc gọi sẽ được chuyển đến điện thoại cầm tay đã được gắn số của TeleSales

Bước 8: Gạt phím nghe trên điện thoại và đàm thoại với khách hàng.

Gọi Ngay