Tạo tài khoản TeleSales/SMS Brandname

Để tạo tài khoản TeleSales/SMS Brandname, thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập Quản lý→Tài khoản NSD

Bước 2: Click 

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản trên mục sau:

 

Với mục Loại tài khoản, cần lưu ý:

– Chọn TELESALE nếu tài khoản tạo ra để thực hiện các cuộc gọi

– Chọn Tạo SMS nếu tài khoản tạo ra để thực hiện nhắn tin SMS Brandname

Bước 4: Nếu mục Loại tài khoản, chọn là TELESALE, giao diện sẽ xuất hiện thêm phần phía dưới gồm Số điện thoại; Số hiển thị và Hobby.

Phần giao diện xuất hiện thêm gồm:

 

Bước 5: Để chọn Số điện thoại và Số hiển thị, click vào . Giao diện xuất hiện như sau:

– Nhập số điện thoại cần thêm vào ô và click vào .

– Hệ thống gửi mã OTP qua tin nhắn SMS đến số điện thoại trên. Nhập mã xác thực vào giao diện xuất hiện trên màn hình như minh họa sau:

Bước 6: Để chọn ngành hàng (hobby), click vào . Giao diện danh sách hobby hiển thị như sau:

Chọn các hobby cần gắn cho tài khoản, click  để hoàn thành việc gán hobby.

Bước 7: Click  để hoàn thành

Gọi Ngay