Quy trình sử dụng

Quy trình tìm hiểu và khai thác Adnext được mô tả như sau:

– Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về hệ thống Adnext

– Bước 2: Liên hệ nhân viên kinh doanh của Adnext để có thông tin chi tiết về giải pháp, cách khai thác hiệu quả hệ thống cũng như chi phí, cách tính phí và thời hạn sử dụng…

– Bước 3: Khách hàng đồng ý ký hợp đồng khai thác hệ thống Adnext

– Bước 4: Nhân viên Kinh doanh của Adnext sẽ kiểm tra xem tập danh mục ngành nghề (hobby) đã được xây dựng trên Adnext chưa, tình trạng khai thác.

+ Nếu dữ liệu của ngành hàng đã có đủ doanh nghiệp khai thác → Tạm dừng chưa ký hợp đồng, chờ khi có đủ dữ liệu khai thác.

+ Nếu chưa có dữ liệu, thực hiện xây dựng dữ liệu và chuyển sang bước 5

+ Nếu đã có dữ liệu và đủ điều kiện ký hợp đồng, chuyển sang bước 5

– Bước 5: Ký hợp đồng và thanh toán

– Bước 6: Tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng hệ thống

– Bước 7: Nhân viên của Adnext  tư vấn và hỗ trợ khai thác hiệu quả hệ thống

Gọi Ngay