Lấy lại phút gọi

Để lấy lại phút gọi từ một tài khoản telesale bạn thực hiện:

Bước 1: Truy cập https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-doctissimo/ Quản lý tài chính→ Lấy lại phút gọi:

Bước 2: Chọn Từ tài khoản

Bước 3: Nhập Số phút gọi muốn chuyển lại

Bước 4: Nhập Mã xác nhận

Bước 5: Click để hoàn tất.

Gọi Ngay