Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản bao gồm:

Tài khoản Admin

+ Là tài khoản chính được cấp cho doanh nghiệp khi ký hợp đồng

+ Quản lý toàn bộ tài nguyên (số phút gọi, số lượng SMSM) được cấp phát

+ Tạo các tài khoản con gồm tài khoản TeleSales và tài khoản SMS Brandname

Tài khoản TeleSales

+ Quản lý và thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng

Tài khoản SMS Brandname

+ Quản lý và thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng

Tạo tài khoản TeleSales/SMS Brandname

Để tạo tài khoản TeleSales, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản Admin và thực hiện các bước sau:

Bản hướng dẫn chi tiết

– Chọn menu Quản lý → Quản lý NSD
– Chọn Thêm mới và điền các thông tin bao gồm Tên tài khoản, Email, Mật khẩu, Loại tài khoản (TeleSales/SMS)…

– Chọn Loại tài khoản là TELESALE nếu tài khoản tạo ra để thực hiện các cuộc gọi. Giao diện sẽ xuất hiện thêm nhập thông tin cho Sốđiện thoại; Số hiển thị Hobby.

– Sau khi nhập số điện thoại và chọn Thêm số. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại trên.

– Chọn hobby để gán cho tài khoản bằng cách chọn mục Hobby

Chuyển phút gọi/tin nhắn từ tài khoản Admin đến tài khoản TeleSales/SMS Brandname

– Chọn menu Quản lý tài chính → Chuyển phút gọi – tin nhắn
– Nhập thông tin theo form để hoàn thành

Bản hướng dẫn chi tiết

Xem danh sách khách hàng (thuê bao)

Bước 1: Chọn menu TeleSales → Danh sách khách hàng

Bước 2: Đặt các tham số lọc danh sách khách hàng bằng cách click vào biểu tượng 

Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng (thuê bao)

Để thực hiện cuộc gọi đến một thuê bao, người sử dụng thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập menu Telesales→Danh sách khách hàng

Bước 2: Chọn các tham số Thời gian truy cập; Tỉnh thành và Quận huyện; Trạng thái

Bước 3: Click Tìm kiếm để lấy danh sách khách hàng

Bước 4: Chọn khách hàng và thực hiện cuộc gọi

Bản hướng dẫn chi tiết

Xem lịch sử truy cập internet của khách hàng

Bước 1: Chọn menu TeleSales → Danh sách khách hàng

Bước 2: Click vào số điện thoại cần xem lịch sử truy cập (ví dụ:8416xxxx0524)

Kết quả: Lịch sử truy cập chi tiết được liệt kê như sau:

Xem lịch sử cuộc gọi của tài khoản TeleSales

Bước 1: Chọn menu TeleSales → Danh sách khách hàng→ Lịch sử gọi

Bước 2: Lựa chọn các tham số Thời gian & Trạng thái, click Tìm kiếm

SMS Brandname là gì và thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Brandname

– SMS Brandname

Là công cụ quảng cáo hướng đến khách hàng thông qua tin nhắn, ở đó Thương hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm sẽ hiện ở phần Người gửi (Sender) của tin nhắn.

+ Số ký tự tối đa trên Brandname: 11

+ Số ký tự tối đa phần nội dung: 160

– Thủ tục đăng ký dịch vụ SMS Brandname

Hồ sơ gồm có:
+ 1 bản scan Giấy chứng nhận tên miền (hoặc giấy chứng nhận thương hiệu)
+ 1 bản scan Giấy đăng ký kinh doanh
+  1 bản CMND chủ thể, người đại diện doanh nghiệp.
+  Tên thương hiệu
+  Mẫu tin nhắn

Thời gian duyệt mẫu tin: 24 giờ

Xem và tạo mẫu tin nhắn SMS Brandname

Bước 1: Truy cập Tin nhắn quảng cáo →Mẫu quảng cáo

Bước 2: Click Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin tiêu đề, Nội dung, mô tả cho tin nhắn , trạng thái

Nháp để lưu trên hệ thống sau có thể sửa và bổ sung nội dung

Chờ Duyệt để gửi lên nhà mạng duyệt và sử dụng mẫu tin nhắn (sau 24 giờ mẫu tin nhắn sẽ được duyệt hoặc được thông báo lý do)

Bước 4: Click  Lưu để hoàn tất

Bản hướng dẫn chi tiết

Tạo chiến dịch nhắn tin nhắn tin SMS Brandname

Bước 1: Truy cập Tin nhắn quảng cáo →Mẫu quảng cáo

Bước 2: Click . Danh sách khách hàng nhận tin nhắn sẽ được hiển thị như sau (Bước 1):

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết ở mục (Bước 2)

Bước 4: Click  để hoàn tất .

Bản hướng dẫn chi tiết

Các tính năng của menu Quản lý Tài chính

Menu Tài chính trong hệ thống Adnext bao gồm các tính năng sau:
(Chỉ tài khoản Admin của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mới xem được tính năng này)

– Lấy lại phút gọi

– Xem lịch sử chuyển phút gọi

– Xem lịch sử nhận lại phút gọi

Các tính năng của menu Báo cáo

Menu Báo cáo trong hệ thống Adnext bao gồm các tính năng sau:
(Chỉ tài khoản Admin của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mới xem được tính năng này)

– Báo cáo thống kê số lượng cuộc gọi

– Báo cáo thống kê Tài khoản

– Lịch sử gọi

– Tỷ lệ gọi

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (bản đầy đủ)

Gọi Ngay