Hoạt động

1

Khách hàng dùng smartphone có kết nối 3G/4G vào Google hoặc các website khác nhau để tìm kiếm thông tin

2

Hệ thống Adnext phân tích dữ liệu thu được (bigdata)  để nhận diện được các khách hàng có nhu cầu, sở thích đến ngành hàng mà các doanh nghiệp đang kinh doanh, cùng với vị trí của khách hàng.

3

Adnext nhận diện ngay lập tức khách hàng (tính theo giây)

Dựa trên thông tin khách hàng Adnext cung cấp, doanh nghiệp có thể tương tác đến khách hàng của mình theo 2 cách:

+ Gọi điện trực tiếp để chào bán sản phẩm.

+ Nhắn tin SMS Brandname để quảng bá thương hiệu hoặc chào bán sản phẩm

Dựa trên thông tin khách hàng Adnext cung cấp, doanh nghiệp có thể tương tác đến khách hàng của mình theo 2 cách:

+ Gọi điện trực tiếp để chào bán sản phẩm.

+ Nhắn tin SMS Brandname để quảng bá thương hiệu hoặc chào bán sản phẩm

 

Sự khác biệt của Adnext so với các giải pháp khác trên thị trường:

– Không cần gắn mã trên các website (không bị giới hạn)

– Không thể sao chép và bán thông tin khách hàng cho đối tác khác (thông tin duy nhất)

– Dữ liệu luôn mới (không bị khai thác lại, khai thác trùng lặp với các doanh nghiệp khác cùng sử dụng hệ thống Adnext)