Hoạt động

1

Khách hàng dùng smartphone ( 3G/4G) tìm kiếm theo từ khóa hoặc vào các website có nội dung liên quan

2

Adnext nhận diện và trả kết quả lên giao diện hệ thống bao gồm: Số ID nhận diện (số điện thoại ẩn), Thời gian truy cập (tính theo giây), Vị trí khách hàng và Số lần khách hàng truy cập.

3

Đăng nhập vào hệ thống và chọn cách thức tương tác với khác hàng

Doanh nghiệp có thể tương tác đến khách hàng của mình theo 2 cách:

+ Gọi điện trực tiếp  theo danh sách khách hàng được cập nhận sẵn trên hệ thống

+ Nhắn tin SMS Brandname để quảng bá thương hiệu hoặc chào bán sản phẩm

 

Sự khác biệt của Adnext so với các giải pháp khác trên thị trường:

– Không cần gắn mã trên các website (không bị giới hạn)

– Không thể sao chép và bán thông tin khách hàng cho đối tác khác 

– Dữ liệu luôn mới (không bị khai thác lại, khai thác trùng lặp với các doanh nghiệp khác cùng sử dụng hệ thống Adnext)

Gọi Ngay