Chính sách liên quan đến việc gọi điện (TeleSales)

Các quy định này tuân theo yêu cầu của Nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông Quân đội Viettel, gồm có:

– Khi thực hiện cuộc gọi tài khoản trên sim ở điện thoại của bạn không bị trừ mà sẽ được trừ ở tài khoản telesale trên hệ thống.

– Khách hàng đã được gọi từ hệ thống thì sau 15 ngày mới có thể thực hiện gọi lại

– Chỉ  thực hiện cuộc gọi quảng cáo trong khung giờ được quy định (Sáng từ 8h00 đến 11h30 – chiều từ 14h00 đến 20h00)

Gọi Ngay