Blog

  • Lời từ chối của khách hàng
  • 2828/1212/2017 - admin
  • 5 câu nói từ chối mua hàng của khách hàng bạn cần biết khi bán hàng 1.“Tôi đang giao dịch với một đối thủ cạnh…

  • Kỹ năng TeleSales
  • 2828/1212/2017 - admin
  • 1. Chuẩn bị thật kỹ nội dung cuộc gọi: Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại, đó là nguyên tắc bất di…

Gọi Ngay