Báo cáo thống kê Tài khoản

Chức năng này thống kê số phút đã gọi và số phút dư còn lại của các tài khoản. Thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập menu Báo cáo→ BCTK tài khoản

Bước 2: Chọn tên tài khoản 

Bước 3: Click 

Màn hình thống kê hiển thị như sau:

Gọi Ngay