Báo cáo thống kê số lượng cuộc gọi

Chức năng này thống kê số lượng các cuộc gọi mà thời lượng các cuộc gọi. Thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập menu Báo cáo→ BCTK số lượng cuộc gọi

Bước 2: Chọn Thời gian 

Bước 3: Chọn Kết quả (trạng thái cuộc gọi) 

Bước 4: Click 

Giao diện hiển thị như sau:

 

Gọi Ngay